Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 


"Å lære er å oppdage!"

Læring er oppstått ved varig endret atferd – det vil si at vi bestemmer oss for å gjøre noe annet enn det vi har gjort tidligere i visse situasjoner. Uansett om vi er ledere, gode kollegaer, foreldre, lærere, veiledere – så kan vi ikke oppdage eller lære på andres vegne. Min rolle som veileder, coach eller kursholder er å i best mulig grad tilrettelegge for oppdagelser, slik at mine "partnere" kan oppdage og reflektere. Det er deres eget ansvar hva de vil ta med seg og bruke videre i livet. Min erfaring er at når vi som voksne først gjør oppdagelser, er det noe som påvirker oss både på jobb og privat, og både vi selv og verden rundt oss opplever forskjell.

gutt i vannkant - illustrasjon Oppdagelser og utvikling

For Bedrifter
For bedrifter
For privatpersoner
Privatpersoner
Litteratur tips og linker
Litteratur tips og linker
 
Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse